• המלצה על מאיר בן מרום מ:Anna Kanon ומ: Shani Ovadia

  • המלצה על מאיר בן מרום מ:Sarit Zilber, מ:Koral Saada ומ:Rachel Shalev